DeuEng

VälkommenForskningBehandlingCV Dr. EnbyArkiv
 
Dr. Erik Enby
Läs mer om Eriks sista bok
 
Sök

Välkommen

Tänk efter för ett ögonblick!

Våra kroppar befinner sig oftast i ett tillstånd av god hälsa. Individen upplever då den för åldern maximalt möjliga handlingsfriheten. Sjukdomsprocesser utgör de viktigaste orsakerna till att denna frihet börjar minska.


Större delen av sitt yrkesverksamma liv har Dr Enby ägnat sig åt fenomenet kronisk sjukdom för att förstå dess ursprung och orsak och på grundval av detta tillhandahålla bästa möjliga terapi. Resultaten är kontroversiella.

Här presenteras forskningsarbetet och behandlingsprinciper som en direkt följd av forskningsresultaten.


Välkommen in!

 
Dr Erik Enby
 
 
 

© 2004 - NORDISK MEDICINKONSULT ERIK ENBY AB
Webbsidan uppdaterades